Meksykańscy czarownicy tolteccy przez wieki wypracowali złożony system nauk i praktyk duchowych. Mamy możliwość wejścia na ich ścieżkę najpierw przez zrozumienie opisywanych przez nich praw psychiki i ducha, a następnie przez ćwiczenie swego umysłu. Wszystko to niezbędne, aby posiąść moc widzenia i manipulowania energią oraz osiągnięcia głębokiej wiedzy na temat istoty rzeczywistości.