Czarownicy tolteccy źródło wszelkich postrzeżeń i stanów człowieka widzą w pasmach emanacji, a dokładnie w położeniu punku połączenia w konkretnym miejscu ludzkiego pasma emanacji. Czym właściwie jest ludzkie pasmo emanacji? Otóż otaczający ciało człowieka – świetlisty kokon przypomina kulę jasnego sera, w którą wstawiono gruby dysk ciemniejszego sera. Jeśli podzielić kulę w pionie na cztery części, to ludzkie pasmo jest plastrem wyciętym z tej kuli na linii w około jednej czwartej od lewej strony. Na granicy między pierwszym plastrem a drugim. Za lewą łopatką człowieka, na powierzchni tego plastra, znajduje się punkt połączenia emanacji, które wybrane spośród milionów nici energii przechodzą przez ludzki kokon. Wiele powodów sprawia, że punkt ten tkwi bez ruchu lub też porusza się w lewo, w praw lub w głąb tego pasma. Może to być np. silne przeżycie emocjonalne, środki halucynogenne lub nasza własna decyzja – tzw. intencja. Które z tych emanacji zostaną wybrane przez punkt połączenia wpływa na percepcję nas samych i całego naszego świata. Wpływa też na nasze samopoczucie i nasze zachowania. Na nasz charakter, zainteresowania, relacje.

Ciało ludzkie jest przykładem utrwalenia położenia punktu

U dzieci na początku położenie tego punktu nie jest trwałe. Ich wewnętrzne emanacje znajdują się w ciągłym ruchu, a punkt połączenia wędruje po całym ludzkim paśmie. Dlatego dzieci potrafią bez wysiłku skupiać się na emanacjach, które potem zostaną usunięte w cień. Potem im mocniej podkreślane są niektóre emanacje, tym bardziej utrwala się pozycja punktu połączenia. Przykładem zbitki emanacji, które zostają podkreślone jednocześnie, jest postrzeganie przez nas ludzkiego ciała. Inna część naszej całkowitej istoty, świetlisty kokon, nigdy nie uzyskuje podkreślenia, więc zostaje odtrącony i zapomniany, bowiem punkt połączenia nie tylko sprawia, że postrzegamy zbitki emanacji, ale także każe nam ignorować inne emanacje. (foto: https://www.facebook.com/groups/nativeamericandna/permalink/715013463070308/)

Postrzeganie przy przesunięciu punktu „w bok”

Przy takim przesunięciu światy, które wówczas się tworzą, przeważnie są tak bliskie zwykłemu światu, iż można je nazwać światami fantomów. Widzący energię ignorują wszelkie tego typu WIZJE. Te wizje są wytworem ludzkiego inwentarza. Nie mają wartości dla wojowników poszukujących absolutnej wolności, bo punkt połączenia wytwarza je przy przesunięciu w bok.

Postrzeganie przy przesunięciu punktu „na brzegi pasma”

Na obu brzegach ludzkiego pasma emanacji znajduje się dziwny skład odpadków, nieobliczalne sterty ludzkich śmieci. Jest to ponury, złowieszczy magazyn. Nic łatwiejszego niż tam wpaść. Jeśli przesunięcie jest minimalne, jego skutki tłumaczy się jako FANTAZJE, jeśli jest znaczne, powstają HALUCYNACJE. Po prawej stronie pasma znajdują się nie kończące się wizje FIZYCZNEJ AKTYWNOŚCI, AGRESJI, ZABIJANIA, ZMYSŁOWOŚCI. Po lewej znajdujemy DUCHOWOŚĆ, RELIGIĘ, BOGA. Jednak zazwyczaj punkt przesuwa się on w lewo, gdyż większość ludzi w naturalny sposób preferuje ten kierunek.

Postrzeganie przy przesunięciu punktu „w dół”

Istnieją widzący, którzy potrafią pokierować ruchem tak, że punkt przesuwa się poniżej swego zwykłego położenia. Nowi widzący nazywają to położenie dolną pozycją. Jest to położenie bestii. Schodzenie w dół jest niezwykle łatwe, ale przeciwne naszym interesom. Wśród wielu błędów popełnianych przez dawnych widzących, jednym z najsmutniejszych było przenoszenie punktu połączenia w dół, co sprawiło, że stali się oni mistrzami w przybieraniu postaci zwierząt. Wybierali jakieś zwierzę jako punkt odniesienia i nazywali je swoim nagualem. Wierzyli, że przesuwając swój punkt połączenia w konkretne położenie mogą stać się podobni do wybranego zwierzęcia, zyskać jego siłę, mądrość, chytrość, zwinność czy okrucieństwo.

Nauczyciel kontroluje skłonności ucznia w dolnej pozycji

Względna łatwość, z jaką punkt połączenia człowieka wędruje w dół, jest wielką pokusą dla widzących, a szczególnie dla tych, którzy mają skłonności w tym kierunku. Dlatego obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzać swoich wojowników. Don Juan przesunął punkt połączenia Castanedy w dół i prowadził go aż do chwili, gdy wychwycił on pasmo emanacji wron, w wyniku czego zmienił się on we wronę.

Jak postrzegać inny świat?

To, co postrzegamy przy przesunięciu w dół, to nie jest inny świat, lecz nasz zwykły, codzienny świat widziany z innej perspektywy. Aby zobaczyć zupełnie inny świat, trzeba postrzegać inne pasmo emanacji Orła.

Chodzenie sposobem na uciszenie i przesunięcie punktu

Każdy człowiek może dotrzeć do magazynu po lewej i prawej stronie pasma po prostu zatrzymując swój wewnętrzny dialog. Gdy wojownik zatrzyma wewnętrzny dialog i osiągnie spokój umysłu, dźwięk specjalnego kroku mocy, bardziej niż jego widok, chwyta punkt połączenia w pułapkę. Rytm stłumionych kroków pobudza siłę łączenia emanacji wewnątrz kokonu, które zostały rozłączone przez wyciszenie umysłu.  Ta siła natychmiast zaczepia się o krawędzie pasma. Jednym z najbardziej tajemniczych aspektów wiedzy widzących są niewiarygodne skutki wyciszenia umysłu. Gdy się osiągnie ten stan, więzy, które utrzymują punkt połączenia w konkretnym miejscu, zaczynają pękać i punkt może się przesunąć.