Do niezbędnych umiejętności naguala tolteckiego należy widzenie energii w jej ruchu we wszechświecie. Wieki takich wnikliwych obserwacji, pokolenie po pokoleniu, w każdej linii nauczania wojowników, przyniosły ogrom doświadczeń i życiowych wniosków praktycznych. Jedno z fundamentalnych spostrzeżeń to zauważenie faktu, że cała przestrzeń wokół nas wypełniona jest świetlistymi liniami energii. Nazwano je emanacjami orła. Są one świadome swojego istnienia i zapisane informacjami jak pamięć komputera. Orzeł to istota, która w mitologii Tolteków pełni rolę absolutu.

Kokon percepcji człowieka ogarnia emanacje orła

Każda żywa istota, w tym także człowiek, otoczona jest kulą szaro-srebrzystej energii. U człowieka kula ta ma średnicę około 3 metrów. Jej dolna część zanurzona jest nieco pod powierzchnią ziemi. Sama powierzchnia kokonu ma grubość około 5 centymetrów i przypomina skorupkę jajka. Człowiek postrzega świat przez filtr tej skorupki i dlatego kokon czarownicy nazywają kokonem percepcji. Świat bowiem w istocie jest skupiskiem powiązanej energii. Człowiek jednak interpretuje go (postrzega) jako zbiór oddzielnych przedmiotów.

Punkt połączenia wpływa na percepcję

Emanacje orła przenikają kokon człowieka, ale on sam jest świadomy tylko niektórych i wybranych. Co o tym decyduje? Otóż za plecami, na wysokości prawej łopatki, na powierzchni kokonu percepcji widoczny jest lśniący „punkt połączenia”. Jego wielkość podobna jest do wielkości piłki tenisowej. W zależności od jego niewielkich przesunięć, pojawiają się niewielkie modyfikacje pola postrzegania. Dzieje się to tak, jakby człowiek doświadczał różnych małych wiązek z ogromnego pola energii emanacji orła, które przechodzą przez kokon. Wszystkie emanacje są dostępne, ale tylko nieliczne są postrzegane.

Położenie punktu połączenia decyduje o życiu człowieka

Postrzeganie o którym decyduje położenie punku połączenia odpowiedzialne jest za samopoczucie człowieka, za jego wizję świata, za to jak sobie radzi w życiu, za jego światopogląd, za jego odczucia, uczucia i emocje, za jego zdrowie, za postrzeganie swojej własnej tożsamości oraz wiele, wiele innych aspektów swego życia. Wszystkie one powstały w wyniku oddziaływań środowiska oraz reakcji człowieka na te oddziaływania.

Sposoby zmiany położenia punktu połączenia

Skoro położenie tego punktu jest tak ważne, to jak można na nie wpłynąć? Wpływa na nie wychowanie rodziców, szkoła, media, znajomi. Nasi nauczyciele duchowi i autorytety. Jednak w wieku dorosłym nasza własna decyzja zwana intencją ma tutaj wielki wpływ. Używając intencji możemy uleczyć swoją chorobę i znaleźć pracę. Wojownik toltecki używając intencji może zamienić się w ptaka i odfrunąć. Może także w ciągu sekundy przenieść się o 3 tysiące kilometrów, aby porozmawiać z uczniem. Często silny stres powoduje przesunięcie punktu, co interpretowane może być jako choroba psychiczna. Nagual przed przystąpieniem do nauczania, uderza w punkt połączenia ucznia, czym podwyższa uczniowi stan świadomości.

Mapa położeń punktu połączenia

Czarownicy tolteccy w wyniku tysięcy doświadczeń sporządzili mapę położeń punktu połączenia. Mówi ona o jego lokalizacji i odpowiadającej temu percepcji. Punkt może znajdować się niżej, wyżej, w lewo, w prawo, głębiej lub płycej w stosunku do bąbla percepcji. Ponadto cały kokon podzielony jest na pionowe plastry, które odpowiadają różnym gatunkom żywych istot.