Tablica chronologiczna powstawania dzieł Castanedy

TomWyd. USA15 lat pracyWyd. PLTłumacze na język polskiSymbolTytuł książki
11968 1997Adam Szostkiewicz#1NJ„Nauki don Juana”
21971 1996Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska#2OR„Odrębna rzeczywistość”
31972 1996Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska#3PX„Podróż do Ixtlan”
  1973Początek pracy Castanedy nad dziełem
41974 1996Zbigniew Zagajewski i Monika Pilarska#4OM„Opowieści o mocy”
51977 1997Wojciech Charchalis#05DK„Drugi krąg mocy”
61981 1997Alina Patkowska#06DO„Dar Orła”
71984 1997Alina Patkowska#7WO„Wewnętrzny ogień”
81987 1997Piotr Turski#8PM„Potęga milczenia”
  1988Koniec pracy Castanedy nad dziełem
91993 1998Magdalena i Piotr Hermanowscy#9SS„Sztuka śnienia”
101998 2000Sebastian Musielak#10AS„Aktywna strona nieskończoności”
111998 1999Sebastian Musielak „Magiczne kroki”
  1998Śmierć Carlosa Castanedy
122000 2019Zbigniew Zagajewski „Koło czasu”

Dzieła Castanedy w grupach według nauczanej sztuki

Ponieważ nauka u don Juana zorganizowana była według ścisłych schematów, także powyższe tomy będące jej zapisem można pogrupować według głównych zasad tej nauki. Przyjęło się podzielenie dzieł na trzy grupy nazwane według nauczanej sztuki. W każdej z grup czwarty tom, tzw. kompendium, jest swoistym podsumowaniem konkretnej sztuki.

Sztuka wojownika

 • Nauki Don Juana (1968)
 • Odrębna rzeczywistość (1971)
 • Podróż do Ixtlan (1972)
 • Kompendium: Magiczne Kroki (1998)

Sztuka podchodzenia

 • Opowieści o mocy (1974)
 • Drugi krąg mocy (1977)
 • Dar orła (1981)
 • Aktywna strona nieskończoności (1999)

Sztuka intencji

 • Wewnętrzny ogień (1984)
 • Potęga milczenia (1987)
 • Sztuka śnienia (1993)
 • Kompendium: Koło Czasu (2000)

Krótka charakterystyka trzech sztuk magii

Sztuka wojownika – sztuka ta rozpoczyna podróż ze świata tonala (świata materialnego) do świata naguala (świata ducha). Podczas tego stadium wojownik usiłuje zmniejszyć poczucie własnej ważności oraz gromadzić energię. Przede wszystkim uczeń jest nakłaniany do podjęcia praktyk oraz wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje życie.

Sztuka podchodzenia – adept sztuki podchodzenia dąży do oczyszczenia i gromadzenia energii oraz do wzmocnienia swojej więzi z duchem. Wojownik staje się nieskazitelny poprzez doświadczalne sprawdzanie tego połączenia i porzucanie swoich wątpliwości, akceptowanie swojego losu oraz kontynuowanie podróży na ścieżce serca.

Sztuka intencji – kiedy wojownik zgromadzi wystarczającą ilość dodatkowej energii, osobistej mocy, aktywowana jest uśpiona druga uwaga. Śnienie staje się możliwe. Wojownik podtrzymuje nieskazitelność, idzie swoją drogą serca i czeka, aby otworzyć się na wolność.