Strona Droga czarownika

Strona Droga czarownika powstała w wyniku analizy dwunastu tomów dzieła Carlosa Castanedy. Ich wielokrotna lektura jest z jednej strony ekscytująca, z drugiej – pouczająca, a jednak pozostawia niedosyt. Jeśli głęboko duchowe nauki zawarte w książkach są praktyczne, to ich przyswojenie i zastosowanie jest prawie niemożliwe. Powód jest prosty – treść poukładana jest bez porządku dydaktycznego i przy tym ściśle spleciona z epicką fabułą. Gdyby odrzucić warstwę epicką, treść przestałaby być tak ekscytująca. Jednak gdyby to, co zostało, warstwę nauk, uporządkować w sposób z góry założony i przemyślany – powstałaby księga – podręcznik. Dodanie szczegółowego spisu treści umożliwiłoby łatwiejsze odnajdywanie poszukiwanych tematów do studiowania i praktykowania. Taka praca jest przed nami do wykonania. Ale zanim wynik takiej pracy powstanie, niniejsza strona jest zbiorem wpisów będących refleksjami nad treścią dzieła Castanedy.

Główny cel działania czarowników tolteckich

Głównym celem działania czarowników tolteckich jest uzyskanie wolności. Za naczelne ograniczenie wolności uważa się tu śmierć. A więc czarownik toltecki wchodząc na ścieżkę wojownika walczy o zdobycie mocy wewnętrznej. Osiąga cel dzięki doskonaleniu się w nieskazitelności, co przysparza mu energię potrzebną do opuszczenia tego świata w ciele przemienionym na ciało energetyczne.