Czarownicy tolteccy widzą świat podzielony na pasma. To więcej niż wcześniej omówiony kulisty kokon percepcji człowieka podzielony na wąskie pionowe pasma-plastry, przez które przechodzą emanacje energii wszechświata. U człowieka punkt połączenia wybiera wiązki emanacji w ramach ludzkiego pasma. Tak tworzy się percepcja konkretnego człowieka. Jego odczucia oraz interpretacja świata. To jest pasmo osobiste świadomej jednostki. Poza takimi osobistymi pasmami, czarownicy zaobserwowali w przestrzeni tzw. wielkie pasma emanacji. Do każdego z tych pasm należy konkretny przedmiot lub konkretna istota.

Radioodbiornik pokazujący pasma fal

Z pewnością niektórzy z nas widzieli radioodbiornik posiadający pokrętło do wybierania odpowiedniej fali. Na skali obok przesuwa się pionowa wskazówka przecinająca kolejne pasma fal. Najpierw są to fale długie, potem średnie, krótkie i w końcu ultrakrótkie. Podobnie czarownicy widzą pasma energii świata. (foto: allegrolokalnie.pl)

Podział świata na wielkie pasma

Nasz świat zawiera dokładnie 48 wielkich pasm. Z tego 40 pasm zajmują bąble pozbawione świadomości. Są to np. minerały. Z pozostałych 8 pasm – tylko jedno pasmo zajmują organiczne bąble świadomości. To są takie, które posiadają ciało fizyczne. To są nie tylko ludzie, ale także np. drzewa i cały ziemski glob. Reszta – 7 pasm, zajmowana jest przez nieorganiczne bąble świadomości. Posiadają ciało nie-fizyczne. Ludzie postrzegają tylko fragmenty 2 powyższych pasm: część pasma organicznych bąbli świadomości i część pierwszego pasma bąbli pozbawionych świadomości. 46 ze wszystkich 48 pasm nie postrzegamy zupełnie.

Inne kompletne światy

Poza „naszym” światem z jego 48 pasmami, czarownicy złożyć mogą jeszcze dwa kompletne światy. Poza nimi istnieje jeszcze 5 zupełnie innych światów.

Przejście do innego świata

Zachodzi ono tylko w wypadku, gdy punkt połączenia przesunie się na tyle daleko w głąb ludzkiego pasma, że przekracza barierę i wówczas może wykorzystać emanacje innego wielkiego pasma. To tylko kwestia wielkości posiadanej energii. Jeśli widzący ma jej dosyć, siła połączenia zahacza o inne pasmo. Przy naszym normalnym poziomie energii punkt połączenia może wykorzystywać tylko jedno z wielkich pasm emanacji. Wskutek tego postrzegamy świat, który znamy. Ale jeśli mamy nadwyżki energii, możemy użyć siły połączenia innych wielkich pasm i wtedy postrzegamy inne światy.