Ktoś kiedyś nazwał nas imieniem homo sapiens. Od jakości naszego myślenia zależy jakość naszego życia. Zamierzam podzielić się z wami moimi przemyśleniami na ten najważniejszy, moim zdaniem, temat. Jestem bowiem pewien, że gdyby umysły ludzi na Ziemi miały maksymalną moc – wojen nikt nie miałby potrzeby ani pomysłu wywoływać. A także zniknęłoby około 99% chorób dręczących ludzkość. Smutek, gniew, gorycz, bezsilność i inne podobne odczucia należałyby do rzadkości. A więc jak możemy osiągnąć taki wzniosły cel?

Wybierz umysł człowieka w miejsce umysłu zwierzęcia

Dysponujemy umysłem, którego część jest ludzka, a część została zawłaszczona przez zwierzęce mechanizmy lęku i ataku. Ideałem i normą jest więc używanie przez człowieka – umysłu ludzkiego. Umysł ten dysponuje bowiem nie istniejącą wśród zwierząt mądrością. One reagują na otoczenie w sposób prosty. Aby przeżyć, atakują i rozmnażają się. Człowiek korzystający z umysłu ludzkiego, chcąc przeżyć, korzysta z mądrości swego ludzkiego umysłu. (foto: spectechinfo.com)

Od wielkości mocy umysłu zależy twoje życie

Moc umysłu podobna jest do mocy elektrycznej. Na przykład żarówka o mocy 100 watów przekształca energię elektryczną na świetlną i cieplną w określonym czasie. Przypuśćmy, że będzie to energia 100 watogodzin w ciągu jednej godziny. Z kolei żarówka 50 watów posiada taką zdolność o 50% mniejszą od 100-watowej. Powiedzmy, że moc umysłu człowieka przy poczęciu wynosi 1000 jednostek. Jednak przez kolejne 50 lat swego życia ten ludzki umysł został częściowo przejęty przez umysł o charakterze zwierzęcym. Teraz ów człowiek używa 30% swojej mądrości ludzkiej, gdyż 70% umysłu działa według zwierzęcych wzorców. Powiedzieć można, że 700 jednostek mocy umysłu zostało odebrane człowiekowi. Używa on teraz jedynie 300 jednostek ludzkiej mocy. Nic dziwnego, że prowadzi życie podobne do życia zwierząt. Przy tym powoduje zamęt społeczny, choruje i czuje się nieszczęśliwy.

Można odzyskać pełną moc umysłu i cieszyć się pełnią życia

Podobnie jak żarówka dzięki swojej 100% mocy przekształca energię źródła na użyteczne rodzaje energii, tak i umysł ludzki przekształca energię świadomości na energie użyteczne dla człowieka i społeczeństwa. Są to: myśli, uczucia, percepcje, wrażenia zmysłowe, wyobrażenia, wspomnienia, działania, samopoczucie i wiele innych. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby umysł dysponował swoim urodzeniowym potencjałem mocy na poziomie 100%. Z zasady jednak, już jako małe dziecko, jest on wciąż pozbawiany jednostek mocy, aż do tego stopnia, że na starość dysponuje przykładowo 5% swej mocy. Jego wskaźnik IQ jest bardzo niski, ma kłopoty z myśleniem, z odczuwaniem pozytywnych emocji, problemy z pamięcią, wzrokiem, słuchem, sprawnością i zdrowiem ciała oraz wieloma innymi. Odzyskanie 100% mocy doprowadzić go może do nieprzeciętnej wszechstronnej sprawności. Poczuje się wreszcie zadowolony z życia. Ten cel jest możliwy do osiągnięcia.

Umysł ludzki jest niematerialny

Warto przy tym, aby każdy człowiek na Ziemi w końcu pojął, że umysł jest czymś innym niż mózg. Dla wielu oczywistym jest fakt, że komputer jest materialny, ale program, który jest wpisany w jego materialną pamięć, jest jednak niematerialny. Jest ideą, koncepcją, myślą. Podobnie ludzki umysł wraz ze swymi myślami, uczuciami itp. jest niematerialny, choć korzysta z mózgu jako swojej materialnej centrali, łączącej go z ciałem. Akceptacja tego faktu jest warunkiem wstępnym, aby zapisy blokujące umysł rozładować z ich zwierzęcego ładunku, i w ten sposób dodać zablokowaną dotąd część całego umysłu do tej jego części, która funkcjonuje już nie na zwierzęcych, ale na ludzkich zasadach. Tak można zwiększyć moc umysłu z 5% do np. 80% jego pełnej mocy.