Wśród osób zainteresowanych możliwościami „wychodzenia z ciała fizycznego” zwanego „eksterioryzacją” lub OOBE (Out of body experience) trwa nieustanna dyskusja o przyczynach niepowodzeń w tej dziedzinie. Wiadomo bowiem, że są tacy, którzy od samego początku wychodzą z ciała spontanicznie. Przykładem jest senior OOBE – Robert Monroe. Są i tacy, którzy, aby wyjść z ciała pierwszy raz, usiłowali tego dokonać przez wiele lat. W końcu im się to udało i odtąd zaczęli praktykować OOBE z powodzeniem i systematycznie. Trzecia grupa zainteresowanych OOBE to ci, którym się to nie udało i zrezygnowali z dalszych prób. Przykładem może tu być Bruce Moen, który stworzył własną metodę eksploracji niefizycznych światów – różną od OOBE.

Jaka jest przyczyna niepowodzenia w OOBE?

Uważni czytelnicy dzieł Castanedy z pewnością zauważyli, że nauczyciel don Juan udzielił wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytanie. Wielokrotnie, wyraźnie i jednoznacznie przyczynę niepowodzenia w OOBE nazwał „brakiem energii”.

Jaki jest sposób na rozwiązanie problemu?

Nagual przekazał także Castanedzie metodę, jakiej zastosowanie umożliwia dokonanie OOBE. Tą metodą jest praktykowanie „rewizji życia”. Czytelnicy zdają sobie jednak sprawę z tego, że zarówno OOBE jak i rewizja życia nazywane są w polskich tłumaczeniach dzieł Castanedy rozmaitymi słowami. Dlatego poniżej przytoczono szereg cytatów, które mają nie tylko pokazać różnorodność terminologii, ale przede wszystkim udowodnić, że jedyną blokadą na drodze do OOBE jest brak energii, a jedynym w tym kontekście rozwiązaniem jest odpowiednie i umiejętne praktykowanie rewizji życia. (foto: https://youtu.be/rr1xNm82hYk)

Czarownicy określają OOBE słowem „śnienie”

Castaneda mówi o skutkach swojej praktyki rewizji życia i wspomina śnienie jako doświadczenie OOBE.

1123.  #9SS Efektem mojej ponownej rewizji życia była zupełnie nowa, swobodniejsza postawa życiowa. Już pierwszego dnia, gdy powróciłem do moich ćwiczeń w śnieniu, zobaczyłem siebie samego pogrążonego we śnie. Odwróciłem się i śmiało wyszedłem z pokoju, po czym zszedłem szybko schodami na dół, na ulicę.

Konieczność przeprowadzenia skutecznej rewizji życia

Poniższa rozmowa Castanedy ze swym nauczycielem pokazuje niezbędność rewizji i jej związek ze śnieniem, czyli OOBE.

1095. #9SS – Nie jesteś jeszcze gotowy, by prawdziwie połączyć rzeczywistość śnienia z rzeczywistością swojego zwykłego świata – zawyrokował don Juan. – Musisz dokonać jeszcze głębszej rewizji swojego życia.

1096. #9SS – Ale dokonałem już przecież wszelkich możliwych rewizji – zaprotestowałem. – Rewiduję moje życie od lat. Nie mogę sobie przypomnieć już niczego więcej z mojego życia.

1097. #9SS – Możesz, i to jeszcze bardzo dużo – odparł z niezachwianą pewnością w głosie don Juan. – Inaczej nie budziłbyś się, wrzeszcząc.

1098. #9SS Nie uśmiechało mi się na nowo rewidować moje życie. Już raz to zrobiłem i byłem przekonany, iż zrobiłem to tak dobrze, że już nigdy nie będę musiał do tego wracać.

1099. #9SS – Rewizja naszego życia nigdy się nie kończy, nieważne, jak dobrze nam poszło za pierwszym razem – powiedział don Juan. – Przeciętny człowiek nie posiada woli we śnie, ponieważ nigdy nie dokonał rewizji swojego życia, które z tego powodu wypełnione jest po brzegi nieznośnym ciężarem emocjonalnym – wspomnieniami, nadziejami, obawami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czarownicy – mówił dalej don Juan – wolni są zasadniczo od ciężkich i krępujących uczuć właśnie dzięki rewizji życia. A gdy coś ich zatrzymuje, tak jak zatrzymało ciebie, to zakłada, że jednak jest jeszcze w ich życiu coś, co nie do końca jest jasne.

1100. #9SS – Rewizja życia jest zbyt absorbująca, don Juanie. Może zamiast tego mógłbym zrobić coś innego? – Nie, nie mógłbyś. Rewizja życia i śnienie idą ze sobą w parze. Gdy powtórnie przetrawiamy nasze życie, stajemy się coraz lżejsi.

1101. #9SS Wcześniej don Juan podał mi wyczerpującą i jasną instrukcję dotyczącą rewizji życia. Składało się na nią powtórne przeżywanie wszystkich, doświadczeń życia poprzez przypomnienie sobie wszystkich, najdrobniejszych nawet, szczegółów z nimi związanych.

1102. #9SS – Rewizja życia uwalnia uwięzioną w nas energię, a bez tej wyswobodzonej energii śnienie jest niemożliwe – stwierdził stanowczo don Juan.

1103. #9SS Wiele lat wcześniej don Juan poinstruował mnie, jak sporządzić listę wszystkich ludzi, których znałem, poczynając od teraźniejszości. Pomógł mi uporządkować moją listę, rozbijając ją na różne dziedziny, jak prace, które wykonywałem, czy szkoły, do których chodziłem. Potem polecił mi, poczynając od pierwszej osoby na liście a na ostatniej kończąc, powtórnie przeżywać każde moje z nimi spotkanie.

1104. #9SS Don Juan wyjaśnił, że rewizja jakiegoś zdarzenia zaczyna się w umyśle, który przygotowuje wszystko, co ma związek z rewidowanym wydarzeniem.

1105. #9SS Przygotowanie w tym przypadku oznacza drobiazgową rekonstrukcję wydarzeń – od konkretnych szczegółów otoczenia, poprzez osobę powiązaną z tym wydarzeniem do dokładnej analizy własnych uczuć.

1009. #10AS – Chyba rozchodziłem cię już dosyć – powiedział don Juan, gdy byliśmy z powrotem w jego domu – i jesteś gotów do wykonania kolejnego posunięcia czarownika, które polega na odszukaniu klucza: zdarzenia z twojego życia, które przypomnisz sobie z taką wyrazistością, że będzie ci ona potem służyć za reflektor, którym oświetlisz wszystkie pozostałe wspomnienia podczas rewizji życia i nadasz im taką samą lub podobną wyrazistość szczegółów. Zajmij się teraz czymś, co czarownicy nazywaj ą rewizją okruchów życia. Coś cię naprowadzi na wspomnienie zdarzenia, które będzie twoim kluczem.

1012. #10AS Przez chwilę byłem absolutnie wyciszony; być może spowodowała to cisza, która mnie otaczała. Potem poczułem wibrację, swego rodzaju szarpanie w klatce piersiowej. Z trudnością oddychałem, ale wtem coś w piersiach się otwarło i pozwoliło mi na zrobienie głębokiego oddechu; przed oczyma stanął mi raptem kompletny obraz zapomnianego zdarzenia z dzieciństwa, tak nagle, jakby się wyrwał z uścisku, który trzymał go na uwięzi.

Różne określenia procesu usuwania blokad z umysłu obenauty

W dziełach Castanedy Don Juan na nazwanie procesu oczyszczenia umysłu z blokad używa następujących określeń. „Przypomnienie” sobie zdarzeń jest określeniem nieprecyzyjnym, gdyż nie wskazuje na istotną cechę takiego specjalnego przypomnienia. „Przywoływanie wydarzeń” lub „rekapitulacja życia” są określeniami bliższymi przeprowadzanej skutecznej praktyce. Podobnie określenie „rewizja życia” lub „przegląd życia” to określenia trafne, gdyż właśnie proces oczyszczenia umysłu odbywa się w procesie „powrotu” lub „cofnięcia się” do dawnych wydarzeń, wywołujących aberracje w pamięci człowieka.

Jak rozumieć funkcjonowanie przeszkód w umyśle?

Można je rozumieć jako „blokady” na drodze przepływu energii świadomości, co utrudnia wykonanie działań wymagających jej dużej ilości. Szczególnie chodzi tu o śnienie, czyli doświadczenie OOBE. Inna interpretacja owych przeszkód określa to szkodzące zjawisko psychiczne jako „związywanie” przez negatywne wspomnienia energii świadomości i tym samym odbieranie jej z ograniczonego zasobu energii, co uniemożliwia zasilanie przez nią działań wymagających dużej ilości energii. Przeszkody umysłu przywłaszczają sobie energię, co uszczupla jej dostępny zapas.

Przykłady użycia różnych określeń na praktykę rewizji życia

Rewizja życia

1099. #9SS – Rewizja naszego życia nigdy się nie kończy, nieważne, jak dobrze nam poszło za pierwszym razem – powiedział don Juan. – Przeciętny człowiek nie posiada woli we śnie, ponieważ nigdy nie dokonał rewizji swojego życia, które z tego powodu wypełnione jest po brzegi nieznośnym ciężarem emocjonalnym – wspomnieniami, nadziejami, obawami i tak dalej, i tak dalej.

Przypomnienie sobie zdarzeń

1078. #10AS – Przypominanie sobie zdarzeń to dla czarowników coś magicznego – odezwał się. – To widzenie osnowy zdarzeń. To dlatego przypominanie sobie tego wszystkiego jest czymś tak ważnym i niezmierzonym.

Przywoływanie wydarzeń – rekapitulacja życia

505. #8PM – Przywoływanie to nie to samo, co przypominanie sobie – mówił. – Przypominaniem rządzi zwyczajne myślenie, a przywoływaniem kieruje ruch punktu scalającego. Kluczem do poruszenia punktu scalającego jest dla czarownika podsumowanie własnego życia. Rekapitulacja ta zaczyna się od myślenia, od przypominania sobie najważniejszych czynów, jakich dokonali.

506. #8PM Czarownik z początku tylko rozmyśla, a potem naprawdę przenosi się na arenę danego zdarzenia. Kiedy rzeczywiście się tam znajdzie, oznacza to, że udało mu się nadać punktowi scalającemu położenie odpowiadające dokładnie miejscu zdarzenia. Przywracanie całego zdarzenia za pomocą przesuwania punktu scalającego nazywa się magicznym przywoływaniem.

1108.  #9SS Ze względu na moje wyższe wykształcenie, rewizję życia wziąłem za proces analizy własnego życia. Don Juan podkreślał jednak, że jest ona daleko bardziej pogmatwana niż intelektualna psychoanaliza. Postawił tezę, że rekapitulacja jest sztuczką czarowników mającą na celu wywołanie nieznacznego, acz stabilnego przemieszczenia punktu połączenia. Don Juan powiedział, że punkt połączenia, pod wpływem powtórnego przeżywania wydarzeń i odczuć z przeszłości, przemieszcza się tam i z powrotem od obecnie zajmowanego miejsca do tego, w którym był, gdy zaszło dane zdarzenie.

Przegląd życia

1879. #6DO Wyjaśniła, że przegląd jest mocnym punktem zwiadowców, tak jak używanie śniącego ciała stanowi siłę śniących.

Przegląd polega na przypomnieniu sobie całego życia aż do najdrobniejszych i najmniej istotnych szczegółów.

1883. #6DO Florinda zapewniła mnie, że wzorcowy przegląd może zmienić wojownika tak samo – jeśli nie bardziej – jak absolutna kontrola nad śniącym ciałem. Pod tym względem śnienie i skradanie się prowadzą do tego samego rezultatu – do wejścia w stan trzeciej uwagi.

Technika dianetycznego reverie

W dianetyce mamy do czynienia z przemieszczeniem czasowym, które nazywamy „reverie dianetycznym”. Dzięki niemu człowiek jest w stanie dotrzeć do wydarzeń jak do tej pory przesłoniętych i wykreślić fizyczny i umysłowy ból ze swego życia. Proces, w którym odbywa się usuwanie blokad umysłu zwanych engramami, określa się jako „audyt”. Istotną rolę odgrywa w nim osoba wspierająca proces zwana audytorem.

L. Ron Hubbard, „Dianetyka, Ewolucja nauki” ss. 101, 108

Po tym jak wiele razy przeanalizujesz to samo wspomnienie, nawet jeśli uważasz je za nieprzyjemne, przestanie ono mieć jakikolwiek wpływ na twoją osobę. Oznacza to, że jego intensywność zmaleje, a blokująca twój umysł, zawarta w nim energia, która miała wpływ na twój czas teraźniejszy, zacznie zanikać.

L. Ron Hubbard, „Autoanaliza” ss. 93 – 309

Oznaczenia w treści

Cytaty z dzieł Castanedy oznaczone zostały symbolami miejsca ich oryginalnego wystąpienia oraz kolejnym numerem akapitu. I tak:

#6DO oznacza 6. tom „Dar Orła”,

#8PM – 8. tom „Potęga milczenia”,

#9SS – 9. tom „Sztuka śnienia”,

#10AS – 10. tom „Aktywna strona nieskończoności”.

Posty odnoszące się do śnienia i rewizji życia