Meksykańscy czarownicy tolteccy przez wieki wypracowali złożony system nauk i praktyk duchowych. Mamy możliwość wejścia na ich ścieżkę najpierw przez zrozumienie opisywanych przez nich praw psychiki i ducha, a następnie przez ćwiczenie swego umysłu. Wszystko to niezbędne, aby posiąść moc widzenia i manipulowania energią oraz osiągnięcia głębokiej wiedzy na temat istoty rzeczywistości.

Zrozumienie pojęć nauki wojownika

Fundamentem praktyki jest jednak poznanie znaczenia pojęć używanych w nauczaniu. Niektóre z nich to: uwaga, percepcja, świadomość, lewa i prawa strona, wola, wiara, intencja, tonal i nagual, emanacje orła, szczelina, sprzymierzeńcy, kokon percepcji, punkt połączenia, nieskazitelność, moc, energia, tarcza, rekapitulacja, podchodzenie, śnienie i bardzo wiele innych.

Pierwsza uwaga

Pierwsza uwaga człowieka to zwierzęca świadomość, którą w procesie nabywania doświadczeń rozwinęliśmy w skomplikowaną, subtelną i niezwykle kruchą umiejętność radzenia sobie ze wszystkimi aspektami codziennego życia. Pierwsza uwaga obejmuje to, co znane dla każdego przeciętnego człowieka.

Druga uwaga

Druga uwaga to dla zwykłego człowieka potencjalna możliwość ujrzenia innych światów i wejścia w nie. Wojownicy mają moc, aby w nie wejść. Widzą je swoją drugą uwagą jako światy zbudowane ze świetlistej energii. Są bardzo skomplikowane i niebezpieczne. W drugiej uwadze łatwo zabłądzić i zginąć bez możliwości powrotu. Dlatego współcześni tolteccy wojownicy zapuszczają się tam jedynie w razie konieczności. Te światy są bardzo interesujące i pociągające dla człowieka. Druga uwaga swą mocą przypomina narkotyk od którego łatwo się uzależnić.

Trzecia uwaga

Trzecia uwaga to świadomość zrozumienia natury rzeczywistości. Duchowy wgląd, oświecenie. Przeskok do trzeciej uwagi z pierwszej uwagi wojownik wykonuje z pominięciem drugiej uwagi. Wojownik wchodzi w stan trzeciej uwagi, gdy blask świadomości przekształca się w wewnętrzny ogień. Nie rozszerza się stopniowo, lecz przypomina wybuch. Wojownik opuszcza ciało fizyczne bez utraty życia i poczucia tożsamości. W Tybecie takie przejście nazywa się osiągnięciem ciała tęczowego.

Kroki ku drugiej i trzeciej uwadze

Każdy z nas może już teraz podjąć ćwiczenia w kierunku wejścia w drugą i trzecią uwagę. Aby tego dokonać potrzebujemy mocy. Moc płynie głównie z oszczędzania energii i nieskazitelności. Na wszystkie trzy uwagi każdy z nas ma zawsze 100% energii. Z tego na pierwszą uwagę przypada 99%, a 1% energii świadomości to druga i trzecia uwaga. Nieskazitelność to głównie rezygnacja z poczucia własnej ważności i porzucenie osobistej historii. Proste ćwiczenia na początek. Nic nie robienie i powstrzymanie wewnętrznego dialogu. Na spacerze w parku: nie przyglądanie się niczemu i nikomu z uwagą (pierwszą). To tylko niektóre ćwiczenia. Wycofują one energię z pierwszej uwagi, przez co na drugą i trzecią uwagę automatycznie pozostaje więcej zasobów. Na przykład 95% – pierwsza uwaga, 5% – druga i trzecia uwaga.