U nas, na Zachodzie, zazwyczaj sądzimy, że nasze życie zależy od decyzji mentalnych. Stwierdzenie „Myślę więc jestem” nadało kierunek światu, a przy tym redukcjoniści uważają mózg za siedzibę rozumu. Jak dalece jest to błędny pogląd powinno być oczywiste, gdyż to centrum zlokalizowane w głowie zupełnie nie radzi sobie ani z wojnami, ani z epidemiami, ani ze śmiercią, ani z innymi udrękami człowieka.